Mociu Polgármesteri Hivatala

Cluj megye
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICǍ
PRIMAR AL COMUNEI MOCIU:
Focşa Vasile
VICEPRIMAR AL COMUNEI MOCIU:
Ghirişan Claudiu-Daniel
COMPARTIMENT CONSILIER PRIMAR
consilier primar IA, S:
Gânfǎlean Maria-Ioana
COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ LOCALǍ, CADASTRU ŞI AGRICULTURǍ ŞI ADMINISTRATIV
Consilier I, gr. superior:
Paşca Ilisie
Consilier I, gr. debutant:
Peştean Ioan
şofer:
Prodan Nicolae
şofer:
Roşca Florin
şofer:
Ţâţu Constantin
muncitor, IV/1:
Aldea Simion
guard II, IV1:
Rus Susana
referent III:
Bodiu Petru-Adrian
COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE, CONTABILITATE, SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE
Consilier I, gr. asistent:
Szasz Ildi-Rozi
referent III:
Focsa Constantin
COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE
referent III:
Şuteu Viorela-Lucia
referent III:
Tobias Izabella Maria
COMPARTIMENT STARE CIVILǍ
referent III:
Focsa Constantin
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARǍ
Consilier I, gr. principal:
Suǎtean Dorina
COMPARTIMENT CULTURǍ, BIBLIOTECǍ COMUNALǍ
bibliotecar, IA, S:
Horvath Livia
COMPARTIMENT POLIŢIA LOCALǍ
poliţist local III, gr. superior:
Crişan Sorin-Vasile
poliţist local III, gr. asistent:
Jucan Alina-Ramona
poliţist local III, gr.debutant:
Hasmasan Ilie-Marian
COMPARTIMENT CENTRU DE ZI TIP „AFTER SCHOOL”
şef centru:
Chiorean Adriana-Ioana
psiholog, I, S:
Suǎtean Romana-Adina
personal administrativ, I, G.:
Bal Marinel
COMPARTIMENT SǍNǍTATE
mediator sanitar:
Aldea Ana