Primăria Mociu

Cluj county

  • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL


  • Raport periodic Legea nr. 52/2003


  • ANUNT PUBLIC_proiectul de buget local iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Mociu


  • RUTI