Primăria Mociu

județul Cluj
  • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL


  • ANUNT PUBLIC_proiectul de buget local iniţial de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Mociu